INFO/CONTACT

Mijn foto's zijn in drie hoofdcategorieën ingedeeld, te weten VOGELS, BEESTJES en OVERIG.

Alle foto's van een soort zijn in een betreffend album opgenomen.
Door klikken op de albumnaam of een foto uit het album kan het album worden geopend.
Gebruik in een geopend album het menu rechts bovenin.
Alle foto's binnen een album worden in een strip onder het album getoond en kunnen vanuit die strip worden geopend.
In het album kan met de pijltoetsen in de fotoranden worden gebladerd.
Op iPad en Smartphone kan worden geswiped.
De tekst bij de foto's kan door klikken in de foto worden uit- en aangezet.

Contact: mail naar ljjbrosens@home.nl

Deze website gebruikt geen cookies!