Mijn foto's zijn in drie hoofdcategorieën ingedeeld, te weten VOGELS, BEESTJES en OVERIG.

Alle foto's van een soort zijn in een betreffend album opgenomen.
Door klikken op de albumnaam of een foto uit het album kan het album worden geopend.
Gebruik in een geopend album het menu rechts bovenin.
Alle foto's binnen een album worden in een strip onder het album getoond en kunnen vanuit die strip worden geopend.
In het album kan met de pijltoetsen in de fotoranden worden gebladerd.
Op iPad en Smartphone kan worden geswiped.

Deze Drupal8 site maakt het mogelijk een hele discussie op te zetten over een bepaald onderwerp.

Daartoe is drupal geheel naar de hand te zettten. De mogelijkheden zijn legio.
Voor actieve deelname van buitenstaanders is een heel regiem op te zetten met gecontroleerde inlog routines en rechten routines.